Joc de llengües de signes: noms de països amb signes internacionalsConeixeu els noms dels països europeus en llengua de signes internacional? Apreneu seleccionant i fent clic a un país del mapa i, a continuació, proveu-vos per veure quants en podeu obtenir correctes!

Els vídeos per a aquest joc han estat amablement proporcionats per l'equip de PRO-SIGN del Centre Europeu de les Llengües Modernes. Descobreix més sobre la seva tasca clicant aquí i coneix més sobre la llengua dels signes .