Игра на знаковен јазик. Имиња на земји на меѓународен знаковен јазик 

 

Дали ги знаеш имињата на земјите во Европа на меѓународниот знаковен јазик? Научи ги преку селектирање и кликнување на земјата на мапата и потоа тестирај се себеси за да видиш колку од нив си погодил!

 

Видеата за оваа игра беа љубезно обезбедени од страна на тимот на PRO-SIGN на Европскиот Центар за Модерни Јазици. Дознај повеќе за нивната работа тука и дознај повеќе за знаковните јазици.