Teckenspråksspelet: namn på länder på internationella teckenspråket

Vet du hur man uttrycker de europeiska ländernas namn på internationella teckenspråket?Lär dig genom att välja och klicka på ett land på kartan och gör sedan ett test för att se hur många rätt du har!


Filmklippen i det här spelet har mycket generöst gjorts av projektteamet PRO-SIGN på det europeiska centrumet för moderna språk (ECML). Lär dig mer om deras arbete här och lär dig mer om teckenspråk.