Езиков въпросник

Общи езикови въпроси - Въпрос #1

Въпрос: Колко автентични езика се говорят в Европа?

по-малко от 100
между 100 и 200
между 200 и 300
между 300 и 400