Jezički kviz

Opća pitanja o jeziku - Pitanje #1

Pitanje: Koliko jezika se smatra autohtonim u Evropi?

manje od 100
100-200
200-300
300-400