Γλωσσικό Κουίζ

Γενικές ερωτήσεις για τις γλώσσες - Ερώτηση #1

Ερώτηση: Πόσες γλώσσες εκτιμάται ότι είναι γηγενείς στην Ευρώπη;

Λιγότερες από 100
100-200
200-300
300-400