Jezični kviz

Opća pitanja o jeziku - Pitanje #1

Pitanje: Koliko se jezika smatra autohtonima u Europi?

manje od 100
100-200
200-300
300-400