Quiz językowy

O języku - #1

Ile rdzennych języków występuje w Europie?

Mniej niż 100
100-200
200-300
300-400