Quiz językowy

Pismo - #1

Co powszechnie uważa się za pierwszą formę języka pisanego?

pismo klinowe
egipskie hieroglify
cyrylicę
pismo fenickie