Језички квиз

Алфабети и системи записивања - Питање #1

Питање: Шта се уопштено сматра првим обликом писаног језика?

клинасто писмо
египатски хијероглифи
ћирилично писмо
феничанско писмо