Езиков въпросник

Етимология - Въпрос #1

Въпрос: Кои от следните думи имат еднакъв етимологичен произход?

немската дума Garten
френската дума jardin
английската дума garden
италианската дума giardino