Јазичен квизЈазичен квиз

Етимологија - Прашање #1

Прашање: Кој од овие зборови има исто етимолошко потекло?

германскиот збор Garten
францускиот збор jardin
англискиот збор garden
италијанскиот збор giardino