Језички квиз

Порекло и грађење речи - Питање #1

Питање: Које од следећих речи имају заједничко порекло?

немачка реч „Garten"
француска реч „jardin"
енглеска реч „garden"
италијанска реч „giardino"