Езиков въпросник

Държави и езици - Въпрос #1

Въпрос: В коя от следните държави немският е официален език?

Лихтенщайн
Швейцария
Австрия
Белгия
Люксембург