Јазичен квизЈазичен квиз

Земји и јазици - Прашање #1

Прашање: Во кој од следните Германски држави е германскиот јазик официјален ?

Лихтенштајн
Швајцарија
Австрија
Белгија
Луксембург