Езиков въпросник

Езикови семейства - Въпрос #1

Въпрос: Кои от посочените езици принадлежат към групата на келтските езици?

английски
бретонски
уелски
баски