Jezični kviz

Jezične porodice - Pitanje #1

Pitanje: Koji od navedenih jezika pripadaju keltskoj grupi jezika?

engleski
bretonski
velški
baskijski