Јазичен квизЈазичен квиз

Фамилии на јазици - Прашање #1

Прашање: Кој од следните јазици припаѓа на групата целтички јазици?

Англиски
Бретонски
Велски
Баскиски