Езиков въпросник

Жестомимичен език - Въпрос #1

Въпрос: Изберете вярното съждение:

Всеки знае жестомимичния език, но глухонемите хора са много по-бързи, когато го използват.
За да комуникират помежду си грухонемите хора използват пантомима.
За да се научи жестомимичен език са необходими същите усилия и време, както и за всички останали чужди езици.
Когато се използва жестомимичен език, всяка дума се спелува съобразно жестомимичната азбука, която се нарича фингърспелинг.