Γλωσσικό Κουίζ

Νοηματική Γλώσσα - Ερώτηση #1

Ερώτηση: Διάλεξε τη σωστή απάντηση:

Όλοι γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα, αλλά οι κωφοί είναι πολύ γρήγοροι όταν τη χρησιμοποιούν.
Για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι κωφοί χρησιμοποιούν μια μορφή μίμησης.
Η εκμάθηση μιας νοηματικής γλώσσας και και η απόκτηση ευχέρειας σε αυτή απαιτεί παρόμοιο χρόνο όπως και για όλες τις άλλες ξένες γλώσσες.
Όταν χρησιμοποιείται η νοηματική γλώσσα, κάθε λέξη γράφεται σύμφωνα με ένα αλφάβητο που βασίζεται στις κινήσεις των χεριών, μια διαδικασία που ονομάζεται 'δακτυλογράφηση'.