Kalbų galvosūkis

Gestų kalba - Klausimas #1

Klausimas: Pasirinkite teisingą atsakymą:

Kiekvienas moka gestų kalbą, tačiau kurtieji gestus rodo per greitai
Kad galėtų susikalbėti, kurtieji naudoja veido mimikomis paremtą kalbą
Išmokti laisvai vartoti gestų kalbą užtrunka tiek pat laiko, kiek išmokti bet kurią užsienio kalbą
Gestų kalboje kiekvieną raidę atitinka tam tikra pirštų pozicija