Јазичен квизЈазичен квиз

Знаковен јазик - Прашање #1

Прашање: Изберете го точниот одговор:

Секој знае знаковен јазик , но глувите луѓе се многу брзи во неговото користење.
За да комуницираат едни со други глувите луѓе користат форма на мимики.
Учењето за одлично познавање на јазикот на знаците бара слична количина на потрошено време како и за било кој странски јазик.
Кога се користи знаковен јазик , секој збор е напишан според мануелната азбука наречена спелување со прсти.