ენობრივი ვიქტორინა

ენების ევროპული დღის აღსანიშნავად ჩვენ გთავაზობთ ვიქტორინას, რომელიც მოგცემთ საშუალებას შეამოწმოთ თქვენი ცოდნა ჩვენს კონტინენტზე არსებული ენების შესახებ.

ვიქტორინა დაყოფილია 7 კატეგორიად:

თუ სწორად გასცემთ პასუხს პირველივე ცდაზე, თქვენი პასუხი შეფასდება ორი ქულით, ხოლო თუ მხოლოდ მეორე ჯერზე გასცემთ სწორ პასუხს, ეს შეფასდება ერთი ქულით. გაითვალისწინეთ, რომ საკითხის გადასაჭრელად ზოგჯერ ერთ პასუხზე მეტია საჭირო.