Quiz językowy

Z okazji Europejskiego Dnia Języków zapraszamy do rozwiązania quizu językowego, sprawdzającego wiedzę o językach naszego kontynentu.

Quiz podzielony jest na 7 kategorii tematycznych:

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi za pierwszym razem otrzymasz dwa punkty, za drugim jeden punkt. Pamiętaj, że niekiedy prawidłowa może być więcej niż jedna odpowiedź.