"Parla'm!" joc i vídeo

No hi ha millor manera de representar la riquesa patrimonial europea pel que fa a les llengüues que iniciant una conversa amb persones políglotes?

L’eslògan Parla’m! s’utilitza en el Dia Europeu de les Llengües des de 2003, quan es va llançar el plec adhesiu del Consell d’Europa en 41 idiomes oficials.