"Siarada gyda fi!" gêm a fideo

Pa ffordd well o gynrychioli treftadaeth gyfoethog ieithoedd Ewrop na thrwy annog pobl i ddechrau sgyrsiau â siaradwyr ieithoedd gwahanol a siaredir ar draws y cyfandir?

Mae'r slogan "Siarada Gyda Fi" wedi'i ddefnyddio ar gyfer y Diwrnod Ieithoedd ers 2003, pan lansiwyd cyfres o sticeri yn 41 o ieithoedd swyddogol aelod-wladwriaethau Cyngor Ewrop.

Er mwyn profi a ydych chi'n adnabod gwahanol ieithoedd Ewrop, beth am roi cynnig ar ein gêm Siarada Gyda Fi?
Mae'r slogan hefyd yn sail i glip fideo a ddatblygwyd gan awdurdodau Norwy a chwaraewyd mewn sinemâu ar draws y wlad.