“Зборувај со мене!” игра и видео

Има ли подобар начин да се претстави богатото јазично наследство во Европа од тоа да се поттикнат луѓето да започнат разговор со други луѓе кои говорат на некој од многуте различни јазици застапени на континентот?

Слоганот “Зборувај со мене” се користи за Денот на јазиците од 2003 година кога беше издаден сет од стикери на сите официјални јазици (вкупно 41) на земјите членки на Советот на Европа.