"Prata med mig!"-spelet och filmklipp

Finns det något bättre sätt att synliggöra Europas rika språkliga kulturarv än genom att uppmuntra folk till att inleda samtal med personer som talar de många olika språk som talas i hela kontinenten?

The "Talk to Me" slogan has been used for the Day of Languages since 2003 when a set of stickers in 41 official languages of the Council of  Europe's member states were first launched.