"Pogovarjaj se z mano!" igra in video

Ali obstaja boljši način predstavitve bogate evropske jezikovne dediščine kot je spodbujanje ljudi k pogovoru z govorci različnih jezikov, ki se govorijo po vsej evropski celini?

"Pogovarjaj se z mano" je slogan, ki se za Dan jezikov uporablja že od leta 2003, ko so nalepke v 41 uradnih jezikih držav članic Sveta Evrope bile prvič objavljene.