EDL.ECML.AT/WHEREAMI

Каде се наоѓам јас

Ќе ви бидат прикажани 20 случајни слики од цела Европа. Можете ли да дознаете каде се направени тие слики? Искористете ги вашите јазични вештини и виртуелната лупа за да најдете навестувања на сликата. Со среќа!

Испратете ни ваши слики за оваа игра овде!

Каде се наоѓам јас


Ќе ви бидат прикажани 20 случајни слики од цела Европа. Можете ли да дознаете каде се направени тие слики? Искористете ги вашите јазични вештини и виртуелната лупа за да најдете навестувања на сликата. Со среќа!

И: Додајте свои слики на играта!

Погледни ја страницата