Към ерата на полиглотите

Усъвършенстването на различни езици е по-лесно отколкото си мислите, пише Нийл Медън.

Ако някой ви каже "flisni me mua", знаете ли какво означава или на кой език е това? С около 225 местни езика, езиковото наследство на Европа е богато и разнообразно - факт, който трябва да се отпразнува. Но колко добре се справя европеецът с изучаването на езика на близкия си и не толкова близък съсед? Много европейци може би мислят, че едноезичният начин на живот е нормата. Всъщност, между половината и две трети от населението на света е двуезично до някаква степен, а значителна част е многоезично, т.е. притежава някакво ниво на познание на различни езици (разбиране и /или писане, и /или говорене....).

Многоезичността е много по-характерна за хората от едноезичността. Милиони считат, че не знаят друг език освен родния си, но много от тях познават до някаква степен и друг такъв. Все пак възможностите да се научи нов език днес са по-големи от всякога. За да подчертае важността на изучаване на езици, Съветът на Европа създаде Европейски ден на езиците (ЕДЕ), който се отбелязва всяка година на 26 септември. Идеята зад ЕДЕ е да се окуражи многоезичността. Това не е нито ново, нито пък непонятно. Това е ежедневие за много хора от Африка и Азия, нормата в някои части на Европа, в частност Бенелюкс и Скандинавия, и около Средиземно море. Не става въпрос хората да се стряскат, че трябва да придобият ниво като на роден език. Целта е да могат да общуват, да бъдат разбирани, според техните нужди и изисквания. Международното разпространение на английски изглежда неустоимо и според проучвания, усвояването на определено ниво на английски език е приоритет за по-голямата част от тези, които учат езици (всеки трети твърди, че може да общува на английски, според Евробарометър).

Веднъж, щом сте постигнали това, няма причина да спирате само с английски. Много други езици са също важно средство, за да вземете най-много от живота, независимо дали за работа или просто за пътуване. Една от ирониите на глобализирания свят е, че маргиналната стойност на английския може да спадне. Тъй като все повече хора придобиват добро владеене на днешния "lingua france", това което ще ви открои е знанието на други езици. В сферите на работа и образование, тези, за които английски е роден език, ще трябва да се състезават с кандидати, които освен майчиния си език, говорят и английски добре, а и все повече са тези с добро ниво на трети и дори четвърти език. Езиковите способности носят повече от икономически облаги. Окуражават ни да сме по-отворени към другите, към техните култури и мнения, а и насърчават по-голяма гъвкавост на съзнанието, като ни позволяват да боравим с различни езикови модели и да имаме по-широки виждания. Не трябва да подценяваме значението на изучаването на езици, което ни дава усещане за хората, културата и традициите на другите страни. Тези, които общуват със самочувствие с хора от други държави, са обикновено по-толерантни. Не забравяйте, че да сте едноезични означава да зависите от езиковите познания и доброто желание на другите. Да се научите да използвате чужд език е повече от придобиването на полезно умение – това отразява вижданията, уважението на идентичността и културата на другите и толерантността към различията.

Съветът на Европа създаде програма, която да позволява на хората да измерват нивото си на познание по чужд език. Проектът за Европейско езиково портфолио има за цел да насърчи учащите, като в различни нива признава усилията им според степента и разнообразието на езиковите им умения. Те получават документ, който доказва уменията, които учащите са придобили, което може да послужи, както за кандидатстване в университ, така и при назначаване на работа у дома или в чужбина. Системата е разделена на части за разбиране, четене, говорене и писане, което помага на учащите да оценят възможностите си според 6 европейски нива. Тези стандарти са възприети от много от изпитващите звена в Европа, от много от страните членки и от Европейския съвет, в частност от системата за Европейски езиков паспорт, изградена да направи индивидуалните възможности по-прозрачни и сравними между различните европейски държави. Една от основните цели на Европейския ден на езиците е да се затвърди идеята за учене на езици през целия живот. Много възрастни смятат, че щом са изпуснали момента да научат чужд език в ученическите си години, вече е твърде късно да възобновят този процес. Но това не е така. Навсякъде в Европа има изобилие от курсове, програми и техники (от книги до дискове) за подобрение на езиковите възможности. Това което често липсва е личната мотивация да се преодолее „страха от езика”. Много хора развиват езиковите си умения след като са завършили училище или университет. Това не е изненадващо, тъй като ученето на език в училище често се възприема като задължение, а не като възможност. Едва когато започнем да изследваме света около нас, независимо дали за работа или удоволствие, осъзнаваме важността на езиците. И няколко думи за окуражаване - усвояването на всеки следващ език става все по-лесно. Така че, когато сте преминали през първото препятствие и искате да пробвате с унгарски или кантонски, давайте.

Ако искате да развиете езиковите си умения и да научите повече за Европейския ден на езиците, посетете следните уеб страници с полезна информация.

  • www.coe.int/edl - Европейски ден на езиците с раздел за въвеждане на събития и много полезни предложения и информация 
  • www.coe.int/lang - Отделът за езикова политика към Европейски съвет, Страсбург 
  • www.coe.int/portfolio - Европейско езиково портфолио 
  • www.ecml.at - Европейски център за модерни езици (Грац, Австрия) 
  • www.europass.cedefop.eu.int – Уебсайт на Европейския езиков паспорт 
  • www.coe.int/minlang - Европейска харта за регионални езици и езици на малцинствата 

Отговорът на въпроса в началото е '"говори с мен" на албански.

Нийл Медън е журналист на свободна практика, който живее в Страсбург.