Какво е Европейският ден на езиците?

Европейската година на езиците, организирана през 2001 г. съвместно от Съвета на Европа и Европейския Съюз, успешно обедини с активностите си милиони души от 45 страни. Осъществените активности възхвалиха езиковото многообразие в Европа и популяризираха изучаването на езици.

След успеха на Европейската година на езиците, Съветът на Европа обяви 26-ти септември за Европейски ден на езиците, който да се отбелязва ежегодно. Основните цели на Европейския ден на езиците са:

  1. Насочване на вниманието на общността към това колко е важно да се изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и да се подобри междукултурното разбирателство.

  2. Популяризиране на богатото езиково и културно многообразие в Европа, както и насърчаване на неговото опазване и поощряване.

  3. Окуражаване на изучаването на езици през целия живот в и извън училище, независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел мобилност или за удоволствие и обмен.

На 26 септември 2011 г. Съветът на Европа и 46-те държави членки отбелязаха десетата годишнина на Европейския ден на езиците.

За кого е ПРЕДНАЗНАЧЕН Европейският ден на езиците?

Съветът на Европа призовава Денят да бъде отбелязван както от органите на властта в различните държави членки, така и от потенциални партньори:

  • сред политиците (обсъждане на специфични мерки за проблемите на езиковата политика)
  • в обществото (повишаване на осведомеността за целите на Европейския ден на езиците, като се вземе под внимание значението на изучаването на езици през целия живот в образователни звена, на работа и т.н., независимо от възрастта, на която се започва)
  • в доброволческия сектор (конкретни действия от и за неправителствени организации, асоциации, компании и т.н.)