Què és es el Dia Europeu de les Llengües?

L’Any Europeu de les Llengües 2001, organitzat de manera conjunta pel Consell d’Europa i la Unió Europea, va aconseguir implicar milions de persones en els 45 països participants a través d’activitats que celebraven la diversitat a Europa i promovien l’aprenentatge de llengües.

Els objectius generals del Dia Europeu de les Llengües són:

1. Destacar la importància de l’aprenentatge de llengües i diversificar la varietat de llengües que s’aprenen amb l’objectiu d’incrementar el plurilingüisme i la comunicació intercultural.

2. Promoure la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d’Europa, que hem de preservar i potenciar.

3. Promoure l’aprenentatge permanent de llengües tant dins com fora de l’escola, ja siga amb el propòsit de fer estudis, intercanvis, per necessitats professionals, mobilitat o plaer.

El 26 de setembre 2011 va ser el X aniversari del Dia Europeu de les Llengües (DEL), celebrat pel Consell d’Europa i els 46 estats membres.

A qui va dirigit el dia europeu de les llengües?

 

El Dia Europeu de les Llengües està dirigit a les autoritats dels estats membres i socis potencials en els nivells següents:

-  Responsables de la formulació de polítiques (p. ex. mesures concretes o debats sobre polítiques relacionades amb les llengües).

-  Públic general (despertar interés pel que fa als objectius generals del Dia, incloent-hi la importància de l’aprenentatge continu de llengües a qualsevol edat, en institucions educatives, en el treball, etc.).

-  En el sector del voluntariat (accions especifiques per o per a ONG, associacions, empreses, etc.).