Co je Evropský den jazyků?

Do akcí pořádaných v rámci Evropského dne jazyků 2001, který zorganizovala Rada Evropy společně s Evropskou unií, se úspěšně zapojily miliony lidí v celkem 45 zemích. Tématem jednotlivých aktivit byla oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a propagace učení se cizím jazykům.

Jelikož byl první ročník tak úspěšný, vyhlásila Rada Evropy, že se Evropský den jazyků bude od té doby slavit každoročně 26. září. Mezi hlavní cíle Evropského dne jazyků patří následující:

  1. Upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům a znalosti rozmanitých jazyků s cílem zvýšit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;

  2. Propagovat bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, která se musí zachovat a o niž je nutné pečovat;

  3. Podporovat celoživotní učení jazyků ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost nebo pro výměnné pobyty.

Dne 26. září 2011 se v Radě Evropy a ve všech jejích 46 členských státech oslavilo 10. výročí Evropského dne jazyků (EDJ).
 

Pro koho je Evropský den jazyků?

Rada Evropy doufá, že tento den budou slavit jak příslušné úřady v jejích členských státech, tak i potenciální partneři, a to:

  • na zákonodárné úrovni (např. konkrétní opatření či diskuse o koncepci jazykové výuky),
  • na úrovni široké veřejnosti (zvyšování povědomí o hlavních cílech dne jazyků, včetně významu celoživotního učení se jazykům, s nímž můžete začít v jakémkoli věku a které může probíhat ve školských zařízeních, v práci apod.,
  • na úrovni dobrovolnického sektoru (konkrétní akce pořádané neziskovými organizacemi, sdruženími, podniky atp., případně pořádané pro ně).