Mikä on Euroopan kielten päivä?

Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin yhteistyössä järjestämä Euroopan kielivuosi 2001 keräsi menestyksekkäästi miljoonia osanottajia 45 osallistujamaasta. Ohjelma juhlisti Euroopan kielellistä monimuotoisuutta ja kannusti kieltenoppimiseen.

Kielivuoden menestyksen seurauksena Euroopan neuvosto julisti Euroopan kielten päivän juhlittavaksi vuosittain 26. syyskuuta. Euroopan kielten päivän päätavoitteet ovat:

1. Muistuttaa kieltenoppimisen sekä opiskeltavien kielten monipuolistamisen tärkeydestä monikielisyyden sekä kulttuurienvälisen ymmärryksen lisäämiseksi;

2. Edistää ja vaalia Euroopan rikasta kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta

3. Rohkaista elinikäiseen kieltenoppimiseen koulussa ja sen ulkopuolella oli kyse sitten opiskelusta, ammatillisista tarpeista, liikkuvuuteen liittyvistä tarkoituksista tai huvista.

Euroopan neuvostossa ja sen 46 jäsenvaltiossa vietettävä Euroopan kielten päivä juhli kymmenettä vuottaan 26. syyskuuta 2011.

Kenelle Euroopan kielten päivä on tarkoitettu?

Euroopan neuvosto toivoo, että päivää juhlivat sekä jäsenmaiden viranomaiset että mahdolliset yhteistyökumppanit:

poliittiset päättäjät (esimerkiksi kielipoliittiset päätökset ja keskustelut);

suuri yleisö, päivän yleisten tavoitteiden (esim. elinikäisen oppimisen tärkeyden) esiin tuominen
koululaitoksissa, työpaikoilla jne;

vapaaehtoiset (esim. järjestöt, yritykset jne)