Europos kalbų diena – kas tai?

Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis.

Po šio sėkmingo renginio Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena. Pagrindiniai šios šventės tikslai:

  1. Papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą;

  2. Skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę;

  3. Stirptinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais.

2011 metų rugsėjo 26 dieną Europos Taryboje ir 46 jos narėse buvo švenčiamas Europos kalbų dienos minėjimo dešimtmetis.
 

Kam skirta Europos kalbų diena?

Europos Taryba tikisi, kad ši diena bus švenčiama šalių narių valdžios institucijose, tarp partnerių, taip pat:

  • tarp politikų (pavyzdžiui, diskutuojant apie kalbų politiką);
  • tarp gyventojų (kadangi kalbų mokymasis visą gyvenimą, būnant bet kokio amžiaus, namuose, darbe ar mokykloje, yra vienas pagrindinių šios dienos tikslų);
  • tarp savanorių (nevyriausybinių organizacijų, įmonių ir t.t.).