Kas ir Eiropas Valodu diena?

Eiropas Valodu gada pasākumos, ko 2001. gadā kopīgi organizēja Eiropas Padome un Eiropas Savienība, iesaistījās miljoniem cilvēku visās 45 dalībvalstīs. Tie bija valodu daudzveidības svētki Eiropā, un tika uzsvērta valodu apguves nozīme.

Pēc Eiropas Valodu gada veiksmīgās norises Eiropas Padome pasludināja Eiropas Valodu dienu, ko rosināja svinēt katru gadu 26. septembrī. Galvenie Eiropas Valodu dienas mērķi:

  1. rosināt sabiedrību apgūt valodas un dažādot apgūstamo valodu klāstu, lai sekmētu plurilingvismu un starpkultūru sapratni;

  2. veicināt valodu un kultūru daudzveidību Eiropā, saglabājot un aizsargājot to;

  3. mudināt apgūt valodas izglītības iestādēs un pašmācības ceļā mūža garumā neatkarīgi no tā, vai valodu apguve notiek izglītības ieguves, profesionālas nepieciešamības, mobilitātes nolūkā vai prieka un pieredzes apmaiņas dēļ.

2011. gada 26. septembrī Eiropas Padomē un visās 46 dalībvalstīs tika svinēta Eiropas Valodu dienas (EVD) 10. gadskārta.

Kāpēc nepieciešama Eiropas Valodu diena?

Eiropas Padome cer, ka šo dienu svinēs dalībvalstu iestādes un to sadarbības partneri, respektīvi:

  • politikas veidotāji (piemēram, organizējot īpašus pasākumus vai diskusijas par valodas politikas jautājumiem);
  • sabiedrība (pilnveidojot izpratni par EVD vispārīgajiem mērķiem, t.sk. valodu apguves nozīmīgumu mūža garumā – sākot mācības jebkurā vecumā izglītības iestādēs, darbā u.c.);
  • brīvprātīgās sabiedriskās u.c. organizācijas (iesaistoties notikumos, kas tiek piedāvāti NVO, asociācijām, uzņēmumiem u.tml., vai arī pašām organizējot dažādus sabiedriski nozīmīgus pasākumus).