Hva er Den europeiske språkdagen?

Det europeiske språkåret 2001, som ble organisert av Europarådet og Den europeiske union, engasjerte millioner av mennesker i de 45 deltakerlandene. Aktivitetene som ble arrangert i løpet av språkåret, feiret det språklige mangfoldet i Europa og fremmet språklæring.

Etter suksessen med språkåret erklærte Europarådet at en europeisk språkdag skulle feires 26. september hvert år. De generelle målsettingene for Den europeiske språkdagen er:

  1. å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg;

  2. å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres;

  3. å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.

26. september 2011 markerte tiårsjubileet til Den europeiske språkdagen (Språkdagen), som ble feiret i Europarådet og i rådets 46 medlemsland.
 

Hvem er målgruppen for Den europeiske språkdagen?

Europarådet håper at språkdagen vil bli feiret både av myndighetene i medlemslandene og av potensielle partnere på følgende plan:

  • Blant beslutningstakere (for eksempel i form av spesifikke tiltak eller språkpolitiske diskusjoner)
  • Blant allmennheten (bevisstgjøring om dagens overordnede målsettinger, herunder betydningen av livslang språklæring – som folk i alle aldrer kan gå i gang med – i utdanningsinstitusjoner, på jobb, osv.);
  • I frivillig sektor (i form av bestemte tiltak iverksatt av og/eller for ikke-statlige organisasjoner, foreninger, selskaper osv.).