Vad är Europeiska språkdagen?

Det europeiska språkåret 2001, som organiserades genom ett samarbete mellan Europarådet och Europeiska unionen, lyckades engagera miljontals människor i 45 deltagande länder. Syftet med språkårets aktiviteter var att hylla språklig mångfald i Europa samt främja språkinlärning.

Till följd av succén med språkåret beslutade Europarådet att en europeisk språkdag skulle firas den 26 september varje år. Europeiska språkdagens övergripande mål är:

  1. Att göra allmänheten medveten om vikten av språkinlärning och bredda utbudet av språk som lärs ut för att öka flerspråkighet och interkulturell förståelse;

  2. Att främja Europas rika språkliga och kulturella mångfald, vilken måste bevaras och vårdas;

  3. Att uppmuntra livslång språkinlärning i och utanför skolan, för såväl studiesyften, yrkesmässiga behov och mobilitet, som för nöjen och utbyten.

26 september 2011 firades Europeiska språkdagens 10-årsjubileum vid Europarådet och i de 46 medlemsstaterna.

Vem är Europeiska språkdagen till för?

Europarådets förhoppning är att dagen firas i medlemsstaterna av både myndigheter och möjliga partner på olika nivåer, till exempel:

  • Bland beslutsfattare (genom t.ex. särskilda insatser eller diskussioner kring språkpolitiska frågor);
  • Bland allmänheten (medvetandegörande om dagens övergripande mål, inklusive vikten av ett livslångt lärande av språk, som kan påbörjas i alla åldrar, i läroanstalter, på arbetsplatser, etc);
  • Inom frivilligsektorn (särskilda aktiviteter av/eller för ideella organisationer, föreningar, företag, etc).