Avrupa Diller Günü Nedir?

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından birlikte organiza edilen 2001 Avrupa Diller Yılı, katılımcı 45 ülkeden milyonlarca insana ulaşmayı başarmıştır. Yapılan etkinliklerde dilsel farklılıklar kutlanmış ve dil öğrenimi teşvik edilmiştir.

Avrupa Diller Yılı’nın başarısının ardından Avrupa Konseyi, her yıl 26 Eylül’ü Avrupa Diller Günü olarak ilan etmiştir. Avrupa diller Günü’nün genel amaçları şunlardır:

  1. Toplumu dil öğrenmenin önemi hakkında bilinçlndirmek, çokdilliliği ve kültürler arası anlayışı geliştirmede dil öğrenmenin etkisine dikkat çekmek;

  2. Avrupanın korunması ve beslenmesi gereken dilsel ve kültürel zenginliğini geliştirmek;

  3. Okul içinde veya okul okul dışında, ister profesyonel ihtiyaçlar için isterse de okumak ya da eğlence ve seyahat amaçlı olsun hayat boyu dil öğrenimini teşvik etmek.

Avrupa Diller Günü, 10.yılında, 26 Eylül 2011’de Avrupa Konseyi ve üye 46 devlet tarafından kutlanmıştır.
 

Avrupa Diller Günü Kimin İçindir?

Avrupa Konseyi, Avrupa Diller Gününün üye devletlerin ve potansiyel ortakların aşağıda belirtilen düzeylerdeki otoritelerince kutlanmasını ummaktadır:

  • Dilsel anlamdaki politikaları belirleyen ve tartışmalar yürütüp, ölçüleri belirleyen çevrelerce;
  • Halk arasında, Avrupa Diller Gününün bütün hedef ve amaçlarına karşı duyarlılığı geliştirmek, hayat boyu dil öğrenme, herhangi bir yaşta başlama, işte, okulda vs;
  • Gönüllü çalışmalarda (özellikle Sivil Toplum Örgütlerinin, kurum ve yapıların etkinlikleriyle.).