Защо Европейски ден на езиците?

Днес възможностите за работа и образование в различни европейски държави са повече от всякога, но липсата на езикови умения пречи на много хора да се възползват от тези възможности.

Глобализацията и нуждите на бизнеса са предпоставка да се изискват все повече компетенции по чужди езици от гражданите, за да работят ефективно в родните си държави. Владеенето на английски език вече не е достатъчно.

В Европа има богатство от езици – над 200 европейски и много други езици, говорими от хора с чуждестранен произход. Това е важен ресурс, който трябва да бъде разпознат, използван и ценен.

Изучаването на езици е от полза както за младите, така и за възрастните – човек никога не е твърде стар, за да научи език и да се наслади на възможностите, които се отварят пред него. Дори ако знаете само няколко думи от езика на страната, която посещавате, например за почивка, ще ви е много по-лесно да създадете нови приятелства и контакти.

Ученето на чужди езици ни помага да се разбираме по-добре и да преодолеем културните си различия.

Цели

Езиковите умения са необходимост и право на всеки – това е едно от основните послания на Европейския ден на езиците.

Целите на Деня включват повишаване на осведомеността за:

  • богатото разнообразие на езици в Европа, което трябва да се съхранява и насърчава;

  • нуждата да се разшири наборът от езици, които се изучават, т.е. да се включат и по-малко разпространени езици, което да стимулира многоезичността;

  • нуждата да се развие степен на отлично владеене на два или повече езика, за да може хората пълноценно да взимат участие в контекста на демократичното гражданство в Европа.

… Комитетът на министрите реши да провъзгласи Европейски ден на езиците, който да се отбелязва всяка година на 26 септември. Комитетът препоръча събитието да бъде организирано по децентрализиран и гъвкав начин според желанията и ресурсите на страните членки, което ще им помогне по-добре да определят собствения си подход към събитието. Съветът на Европа от своя страна предлага всяка година обща тема. Комитетът от Министри покани Европейския Съюз да се присъедини към тази инициатива. Надяваме се, че Европейският ден на езиците ще бъде отбелязван с подкрепата на съответните партньори.

Решение на Комитета на министрите към Съвета на Европа, Страсбург (776-та среща, 6 декември, 2001 г.)