Per què un Dia Europeu de les Llengues?

Mai han hi ha hagut tantes oportunitats de treball o estudi en un altre país europeu. No obstant això, la falta de competències lingüístiques és un llast per a moltes persones que se’n podrien beneficiar.

A causa de la globalització i de les estructures de les grans empreses internacionals, els coneixements de llengua estrangera s’han tornat necessaris per a fer un treball eficaç en el país d’origen. Saber anglés ja no és suficient.

Europa és rica en llengües: hi ha més de 200 llengües europees i moltes més parlades per ciutadans la família dels quals prové d’altres continents. Aquest és un recurs important que ha de ser reconegut, utilitzat i valorat.

L’aprenentatge de llengües és beneficiós per a joves i adults –mai s’és massa major per a aprendre una llengua i gaudir de les oportunitats que ofereix. Fins i tot si tan sols parles unes paraules de la llengua del país que visites (per exemple en vacances), això et permet conéixer nous amics i contactes.

Aprendre altres llengües és una manera d’arribar a comprendre’ns i de superar les nostres diferències culturals.

Objectius

Les destreses lingüístiques són una necessitat i un dret per a TOTS. Aquest és un dels principals missatges del Dia Europeu de les Llengües.

Els objectius generals són la conscienciació pública pel que fa a:

-  La riquesa de la diversitat lingüística europea, que ha de ser preservada i reforçada.

- La necessitat d’ampliar la varietat de llengües que s’aprenen (incloent-hi les llengües menys parlades), la qual cosa es tradueix en plurilingüisme.

- La creixent necessitat d’aconseguir un bon nivell en dues llengües o més amb l’objectiu de prendre part activa en la ciutadania democràtica d’Europa.

… el Comité de Ministres va decidir declarar la celebració d’un Dia Europeu de les Llengües el 26 de setembre de cada any. El Comité va recomanar que la jornada fóra organitzada d’una manera flexible i descentralitzada per a respondre als desitjos i als recursos dels estats membres que podrien definir millor els seus propis processos; també va recomanar que el Consell d’Europa proposara un tema comú cada any. El Comité de Ministres invita a la Unió Europea a unir-se al Consell d’Europa en aquesta iniciativa. S’espera que aquesta jornada se celebre en cooperació amb tots els socis rellevants».

Decisió del Comité de Ministres del Consell d’Europa, Estrasburg (776a reunió, 6 de desembre 2011)