Per què un Dia Europeu de les Llengües?

Mai hi ha hagut tantes oportunitats de treball o estudi en un altre país europeu com avui. No obstant això, la falta de competències lingüístiques és un llast per a moltes persones que se’n podrien beneficiar.

A causa de la globalització i de les estructures de les grans empreses internacionals, els coneixements de llengua estrangera s’han tornat necessaris per a fer un treball eficaç, fins i tot en el país d’origen. Saber anglès ja no és suficient.

Europa és rica en llengües: hi ha més de 200 llengües europees i moltes més parlades per ciutadans amb families que provenen d’altres continents. Aquest és un recurs important que ha de ser reconegut, utilitzat i valorat.

L’aprenentatge de llengües és beneficiós per a joves i adults –mai s’és massa gran per a aprendre una llengua i gaudir de les oportunitats que aquesta ofereix. Parlar unes poques paraules de la llengua del país que es visita (per exemple, de vacances) permet conèixer nous contactes i fer nous amics.

Aprendre altres llengües és una manera d’arribar a comprendre’ns i de superar les nostres diferències culturals.

Objectius

Les capacitats lingüístiques són una necessitat i un dret per a TOTS. Aquest és un dels principals missatges del Dia Europeu de les Llengües.

Els objectius generals són la conscienciació pública pel que fa a:

- La riquesa de la diversitat lingüística europea, que ha de ser preservada i reforçada.

- La necessitat d’ampliar la varietat de llengües que s’aprenen (incloent-hi les llengües menys parlades), la qual cosa es tradueix en plurilingüisme.

- La creixent necessitat d’aconseguir un bon nivell en dues llengües o encara més, l’objectiu de prendre part activa en la ciutadania democràtica d’Europa.

… el Comité de Ministres va decidir declarar la celebració d’un Dia Europeu de les Llengües el 26 de setembre de cada any. El Comité va recomanar que la jornada fos organitzada d’una manera flexible i descentralitzada per a respondre als desitjos i als recursos dels estats membres que podrien definir millor els seus propis processos; també va recomanar que el Consell d’Europa proposara un tema comú cada any. El Comité de Ministres invita a la Unió Europea a unir-se al Consell d’Europa en aquesta iniciativa. S’espera que aquesta jornada se celebri en cooperació amb tots els socis rellevants».

Decisió del Comité de Ministres del Consell d’Europa, Estrasburg (776a reunió, 6 de desembre 2011)