Proč Evropský den jazyků?

Nikdy nebylo k dispozici více příležitostí pracovat či studovat v jiných evropských zemích, avšak neznalost jazyka mnoha lidem brání v tom, aby je využili.

Vzhledem ke globalizaci a formám podnikového vlastnictví potřebují občané čím dál tím více znalosti cizího jazyka k tomu, aby mohli ve své zemi dobře dělat svou práci. Pouhá znalost angličtiny už nestačí.

Evropa je bohatá na jazyky – existuje přes 200 evropských jazyků a dalšími jazyky hovoří v Evropě občané pocházející z jiných kontinentů. Musíme uznat význam tohoto důležitého zdroje, využívat jej a pečovat o něj.

Učení se jazykům je přínosné pro mladé lidi i pro starší – nikdy nejste příliš staří na to, abyste se mohli učit jazyk a využívat možnosti, které vám to otevírá. I když budete znát jen pár slov jazyka země, do které cestujete (třeba na dovolenou), můžete se díky tomu seznámit s novými přáteli a poznat nové lidi.

Učení se jazykům jiných lidí je cestou, která nám napomáhá vzájemně si lépe porozumět a překonávat kulturní rozdíly.

Cíle

Jazykové dovednosti jsou nutností a právem pro KAŽDÉHO – to je jedno z hlavních poselství Evropského dne jazyků.

Hlavním cílem je zvýšit povědomí o:

  • bohaté jazykové rozmanitosti Evropy, která se musí zachovat a dále posilovat,
  • nutnosti rozšiřovat okruh jazyků, které se lidé učí (aby do něj patřily i méně rozšířené jazyky), výsledkem čehož bude vícejazyčnost,
  • nutnosti zvládat na určité úrovni alespoň dva či více jazyků, aby se mohli lidé plně zapojit do demokratického občanství v Evropě.

… Výbor ministrů se rozhodl vyhlásit 26. září Evropským dnem jazyků. Výbor doporučil, aby se každoroční oslava tohoto dne pořádala decentralizovaně a pružně v souladu s přáními a prostředky jednotlivých členských států, což jim umožní tuto akci lépe zorganizovat. Rada Evropy pro každý ročník navrhuje nějaké společné téma. Výbor ministrů tímto Evropskou unii vyzývá k tomu, aby se v této iniciativě k Radě Evropy přidala. Doufáme, že se tento den oslaví za spolupráce všech příslušných zapojených partnerů.
Rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy ve Štrasburku (776. zasedání dne 6. prosince 2001)