Hvorfor en europæisk sprogdag?

Der har aldrig været flere muligheder for at arbejde eller studere i et andet europæisk land – men mangel på sproglige kompetencer forhindrer mange mennesker i at udnytte disse muligheder.

Globalisering og strukturen i virksomheders ejerskab betyder, at borgere i stigende grad har brug for fremmedsprog for at kunne arbejde effektivt inden for deres eget land. Det er ikke længere nok blot at kunne engelsk.

Europa er rig på sprog – der findes over 200 europæiske sprog og endnu flere tales af borgere, hvis familie stammer fra andre dele af verden. Denne rigdom er en vigtig ressource, der skal anerkendes, benyttes og værnes om.

Sproglæring gavner både unge og gamle – du er aldrig for gammel til at lære et sprog og nyde de muligheder, som det åbner op for. Selv hvis du kun kender få ord på sproget i det land, du besøger (for eksempel på ferie), gør det dig i stand til at få nye venner og kontakter.

At lære andre folks sprog hjælper os til at forstå hinanden bedre og overkomme vores kulturelle forskelle.

Målsætninger

Sproglige færdigheder er en nødvendighed og en rettighed, ENHVER har – det er et af Den Europæiske Sprogdags centrale budskaber.

De overordnede målsætninger er at skabe bevidsthed om:

  • Europas rige sprogmangfoldighed, som må bevares og styrkes;
  • Behovet for at udvide området af de sprog, som folk lærer (til at inkludere sprog, der ikke har stor udbredelse), hvilket medfører flersprogethed;
  • Behovet for, at folk udvikler en vis grad af færdighed inden for to eller flere sprog, så de bliver i stand til fuldgyldigt at deltage i det demokratiske medborgerskab i Europa.
…… Ministerkomitéen besluttede at indstifte Den Europæiske Sprogdag, som skal fejres den 26. september hvert år. Komitéen anbefalede, at dagen organiseres decentralt og fleksibelt i overensstemmelse med medlemsstaternes ønsker og ressourcer, hvilket vil sætte dem bedre i stand til at definere deres egne fremgangsmåder, og at Europarådet fremsætter et fælles tema hvert år. Ministerkomitéen opfordrer Den Europæiske Union til at slutte sig til Europarådet i dette initiativ. Det er håbet, at denne dag vil blive fejret i et samarbejde mellem alle relevante parter.
Europarådets Ministerkomités beslutning, Strasbourg (776. samling – 6. december 2001)