Γιατί μια Ευρωπαïκή Ημέρα  Γλωσσών;

Ποτέ δεν υπήρξαν περισσότερες ευκαιρίες για να εργαστεί κάποιος ή να σπουδάσει σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή χώρα - ωστόσο, η έλλειψη γλωσσικής ικανότητας εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να τις εκμεταλλευτούν.

Η παγκοσμιοποίηση και τα πρότυπα ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να χρειάζεται όλο και περισσότερο να αποκτήσουν δεξιότητες ξένων γλωσσών για να εργάζονται αποτελεσματικά μέσα στην ίδια τη χώρα τους. Τα Αγγλικά μόνο δεν είναι πλέον αρκετά.

Η Ευρώπη είναι πλούσια σε γλώσσες - υπάρχουν πάνω από 200 Ευρωπαϊκές γλώσσες και πολλές περισσότερες που μιλιούνται από πολίτες των οποίων η καταγωγή της οικογένειας τους είναι από άλλες ηπείρους. Αυτή είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών που πρέπει να αναγνωριστεί, να χρησιμοποιηθεί και να εκτιμηθεί.

Η εκμάθηση γλωσσών ωφελεί τους νέους και τους μεγαλύτερους - ποτέ δεν είναι κανείς πολύ μεγάλος για να μάθει μια γλώσσα και να απολαύσει τις ευκαιρίες που του προσφέρει. Ακόμα και αν γνωρίζει μόνο λίγες λέξεις της γλώσσας της χώρας που επισκέπτεται (π.χ. για διακοπές), αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κάνει νέους φίλους και επαφές.

Μαθαίνοντας τις γλώσσες άλλων ανθρώπων είναι ένας τρόπος που μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και να ξεπεράσουμε τις πολιτιστικές διαφορές μας.

Στόχοι

Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι μια αναγκαιότητα και ένα δικαίωμα για ΟΛΟΥΣ - αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα της Ευρωπαïκής Ημέρας Γλωσσών.

Οι γενικοί στόχοι αναμένεται να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για:

  • την πλούσια γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης, η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να εμπλουτιστεί,

  • την ανάγκη να διαφοροποιηθεί το φάσμα των γλωσσών που μαθαίνουν οι άνθρωποι (να συμπεριληφθούν λιγότερο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες), κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα την πολυγλωσσία,

  • την ανάγκη των ανθρώπων να αναπτύξουν κάποιο βαθμό δεξιότητας σε δυο ή περισσότερες γλώσσες, ώστε να είναι ικανοί να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους, έχοντας τη δημοκρατική ιθαγένεια της Ευρώπης.

… η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε να καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών να γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Η Επιτροπή συνέστησε, πρώτον, η Ημέρα να οργανώνεται αποκεντρωτικά και με ευέλικτο τρόπο, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τους πόρους των κρατών μελών, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να καθορίσουν καλύτερα τις δικές τους προσεγγίσεις, και, δεύτερον, το Συμβούλιο της Ευρώπης να προτείνει ένα κοινό θέμα κάθε χρόνο. Η Επιτροπή Υπουργών καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναμένεται ότι η Ημέρα θα γιορτάζεται με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων εταίρων.
Απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο (776η Συνάντηση - 6 Δεκεμβρίου 2001).