Miksi Euroopan kielten päivä?

Euroopan maissa opiskelemiseen tai työskentelyyn ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä paljon mahdollisuuksia kuin nyt. Riittämätön kielitaito on kuitenkin valitettavan monelle näiden mahdollisuuksien hyödyntämisen esteenä.

Globalisaation ja kansainvälistyneen elinkeinoelämän vuoksi ihmiset tarvitsevat yhä enemmän vieraiden kielten osaamista, jotta voivat työskennellä tehokkaasti omassa maassaan. Pelkällä englannin kielen taidolla ei enää pärjää.

Eurooppa on kielirikas maanosa – täällä puhutaan yli 200 eurooppalaista kieltä ja lisäksi monia muita kieliä, joita puhuvat muuta kuin eurooppalaista syntyperää olevat ihmiset. Tämän voimavaran tunnistaminen, hyödyntäminen ja vaaliminen on tärkeää.

Kieltenoppiminen on hyödyllistä niin nuorille kuin vanhoillekin – kukaan ei ole liian vanha oppiakseen kieltä ja nauttiakseen sen avaamista mahdollisuuksista. Vain muutaman sanan osaaminen vieraalla kielellä (esimerkiksi lomamatkalla) voi mahdollistaa uusien ystävien ja kontaktien löytämisen.

Muiden kielten oppiminen auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja ylittämään kulttuurirajoja.

Tavoitteet

Kielitaito on välttämättömyys ja oikeus KAIKILLE – tämä on yksi Euroopan kielten päivän pääviesteistä.

Päivän tärkeimpänä tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta:

  • Euroopan rikkaasta kielellisestä moninaisuudesta, jota täytyy varjella ja vahvistaa;
  • tarpeesta monipuolistaa opiskeltujen kielten valikoimaa (ottaa mukaan harvemmin käytettyjä kieliä), sillä se lisää monikielisyyttä;
  • tarpeesta saavuttaa jonkintasoinen kielitaito kahdessa tai useammassa kielessä, jotta ihmiset
    voisivat toimia täysvaltaisina ja demokraattisina Euroopan kansalaisina.

… ministerikomitea päätti julistaa Euroopan kielten päivän juhlittavaksi joka vuosi 26. päivä syyskuuta. Komitea suositti, että Euroopan neuvosto ehdottaa yhteistä teemaa joka vuosi ja että päivä järjestetään joustavalla tavalla jäsenvaltioiden toiveiden ja resurssien mukaisesti, mikä mahdollistaisi heidän omien lähestymistapojensa määrittelyn. Ministerikomitea kehottaa Euroopan Unionia liittymään hankkeeseen Euroopan neuvoston kanssa. Toivottavaa on, että päivää juhlitaan yhteistyössä kaikkien asianomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Euroopan neuvoston ministerikomitean päätös, Strasbourg (776. tapaaminen – 6. joulukuuta 2001)