Zašto Europski dan jezika?

Nikada nije bilo više mogućnosti za raditi ili studirati u drugoj europskoj zemlji - ali nedostatak jezične kompetencije sprječava mnoge ljude da iskoriste ove pogodnosti.

Globalizacija i oblici poslovnog vlasništva znače da građani sve više trebaju poznavati vještine stranih jezika da bi učinkovitije radili u svojim zemljama. Engleski sam više nije dovoljan.

Europa je bogata jezicima - postoji preko 200 europskih jezika i još ih se više govori među građanima čije su obitelji podrijetlom s drugih kontinenata. To je važan resurs koji treba priznati, koristiti i njegovati.

Učenje jezika donosi pogodnosti i starima i mladima - nikada niste prestari za naučiti jezik i uživati u mogućnostima koje to otvara. Čak i ako samo znate nekoliko riječi zemlje koju posjećujete (npr. tijekom odmora), dovoljno vam je za uspostaviti nova prijateljstva i kontakte.

Učenje jezika drugih naroda način  je pomaganja da bismo razumjeli jedni druge bolje i prevladali naše kulturološke razlike.

Ciljevi

Jezične vještine su nužnost i pravo SVAKOGA - to je jedna od glavnih poruka Europskog dana jezika.

Sveukupni ciljevi su podizanje svijesti o:

  • Europskoj bogatoj jezičnoj raznolikosti, koja mora biti sačuvana i poboljšana;
  • potrebi raznolikosti raspona jezika koje ljudi uče (uključiti manje korištene jezike), što rezultira višejezičnošću;
  • potrebi da ljudi razviju određeni stupanj stručnosti znanja dva ili više jezika kako bi mogli u potpunosti preuzeti svoju ulogu sudjelovanja u demokratskom građanstvu Europe.
…Odbor ministara odlučio je proglasiti Europski dan jezika koji se slavi 26. rujna svake godine. Odbor je preporučio da se Dan organizira na decentralizirani i fleksibilan način u skladu sa željama i resursima država članica, čime bi se omogućilo bolje definiranje svojih vlastitih pristupa, te da Vijeće Europe predloži zajedničku temu svake godine. Odbor ministara poziva Europsku uniju da se pridruži Vijeću Europe u ovoj inicijativi. Za nadati se da će se Dan obilježiti suradnjom svih relevantnih suradnika.
Odluka Odbora ministara Vijeća Europe, Strasbourg (776. susret – 6. 12.2001.)