Kodėl Europos kalbų diena?

Dar niekada nebuvo tiek galimybių dirbti ir mokytis kitoje Europos šalyje. Tačiau dažnai žmonės nepasinaudoja tokiomis progomis, nes nemoka kalbos.

Dėl globalizacijos ir verslo plėtros žmonėms neišvengiamai reikia užsienio kalbų įgūdžių tam, kad galėtų efektyviai dirbti su kitomis šalimis. Vien tik anglų kalbos jau nebeužtenka.

Europa yra turtinga savo kalbomis – šiame žemyne yra daugiau nei 200 vietinių kalbų ir dar daugiau, kuriomis kalba šeimos nariai iš kitų žemynų. Kalbų mokėjimas yra svarbus jų atpažinimui, naudojimui ir saugojimui.

Kalbų mokymasis duoda naudos tiek jauniems, tiek vyresniems – Jūs niekuomet nebūsite per senas išmokti kalbą ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. Net jei žinote tik kelis tos šalies, kurią lankote žodžius, tai suteikia galimybę surasti naujų pažinčių ir draugų.

Kitų kalbų mokymasis yra būdas, padedantis mums geriau suprasti vieniems kitus ir išvengti kultūrinių skirtumų.

Tikslai

Kalbiniai įgūdžiai yra būtinybė ir kiekvieno žmogaus teisė – tai yra pagrindinis Europos kalbų dienos siekis.

Kiti tikslai yra atkreipti dėmesį į:

  • turtingą Europos kalbų įvairovę, kuri turi būti saugoma ir stiprinama;
  • poreikį įvairinti kalbas, kurių mokomasi (įtraukiant ir mažiau vartojamas kalbas), taip skatinant daugiakalbystę;
  • žmonių poreikį tobulinti kalbinius įgūdžius, kad būtų galima dalyvauti demokratiniame Europos gyvenime.
… Ministrų Komitetas nusprendė paskelbti rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena, kuri būtų švenčiama kasmet. Komitetas rekomendavo, kad diena būtų laisvai organizuojama pagal valstybių narių poreikius ir turimus išteklius. Taip valstybės narės gali pačios apsibrėžti, kaip ši diena švenčiama, tačiau Europos Taryba siūlo bendrą temą kiekvienais metais. Ministrų Komitetas kviečia Europos Sąjungą prisidėti prie šios iniciatyvos. Tikimės, kad Europos kalbų diena bus švenčiama bendradarbiaujant su visais partneriais.
Europos Tarybos Ministrų Komiteto sprendimas, Strasbūras (776-as susitikimas – 2001 m. gruodžio 6 d.)