Kāpēc Eiropas Valodu diena?

Nekad iepriekš nav bijis tik daudz iespēju strādāt vai studēt citā Eiropas valstī, taču valodas prasmju trūkums daudzus attur no šo iespēju izmantošanas.

Globalizācija un mūsdienu uzņēmējdarbības iezīmes liecina, ka iedzīvotājiem arvien vairāk nepieciešamas dažādu valodu prasmes, lai efektīvi strādātu paši savās valstīs. Vairs nepietiek tikai ar angļu valodas prasmi.

Eiropa ir valodām bagāta – tajā ir vairāk nekā 200 Eiropas valodu un daudz vairāk valodu, kuras runā ģimenēs, kas cēlušās no citiem kontinentiem. Tas ir resurss, kura vērtība jāapzinās, jāizmanto un jāsaglabā.

Valodu apguve ir ieguvums gan jauniem, gan gados vecākiem cilvēkiem – nekad nevar būt par vēlu sākt mācīties kādu valodu un izbaudīt valodas prasmju sniegtās iespējas. Pat ja zināt tikai dažus vārdus tās valsts valodā, kuru apmeklējat (piemēram, brīvdienās), jūs daudz ātrāk varat iegūt jaunus draugus un paziņas, izveidot nepieciešamos kontaktus.

Citu tautu valodu apguve palīdz mums labāk saprasties un pieņemt kultūru atšķirības.

Mērķi

Valodu prasmes – tā ir nepieciešamība un tiesības IKVIENAM. Šis ir viens no galvenajiem Eiropas Valodu dienas vēstījumiem.

Galvenais mērķis ir veicināt izpratni:

  • par Eiropas lingvistisko daudzveidību, kas jāsaglabā un jāattīsta;
  • par nepieciešamību dažādot cilvēku apgūto valodu klāstu (iekļaujot mazāk lietotās valodas), tā panākot sabiedrības plurilingvismu;
  • nepieciešamību pilnveidot divu vai vairāk valodu prasmes tādā līmenī, lai ikviens varētu pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē kā demokrātiskas Eiropas pilsonis.

..Ministru Komiteja nolēma, ka Eiropas Valodu diena katru gadu tiks svinēta 26. septembrī. Komiteja arī ieteikusi, ka EVD jāorganizē decentralizēti un elastīgā veidā, ievērojot dalībvalstu vēlmes un resursus un ļaujot izvēlēties katrai valstij savu pieeju. Eiropas Padome katru gadu piedāvā tikai vienotu tematu. Ministru Komiteja aicina Eiropas Savienību pievienoties šai Eiropas Padomes iniciatīvai. Iecerēts, ka Eiropas Valodu diena tiks svinēta, sadarbojoties visiem iespējamiem partneriem.

Eiropas Padomes Ministru Komitejas lēmums (Strasbūra, 776. tikšanās 2001. gada 6. decembrī)