Hvorfor en europeisk språkdag?

Det har aldri før vært så mange muligheter til å jobbe eller studere i et annet europeisk land, men manglende språkkompetanse hindrer mange i å utnytte disse mulighetene.

Globaliseringen og måten eierskapet av virksomheter er organisert på, betyr at borgerne i stadig større grad har behov for ferdigheter i fremmedspråk for å kunne jobbe effektivt i sitt eget land. Det er ikke lenger nok bare å kunne engelsk.

Europa er et språkrikt kontinent – i tillegg til over 200 europeiske språk snakkes det en lang rekke andre språk av innbyggere med familiebakgrunn fra andre kontinenter. Denne språkrikdommen er en viktig ressurs som må anerkjennes, brukes og verdsettes.

Språklæring gagner både gammel og ung – du er aldri for gammel til å lære et språk og til å utnytte mulighetene det åpner opp for. Selv om du bare kan et par ord på språket i landet du besøker, for eksempel når du er på ferie, kan dette bidra til at du får nye venner og kontakter.

Hvis vi lærer oss fremmedspråk, er det lettere for oss å forstå hverandre og overvinne kulturforskjeller.

Målsettinger

Språkferdigheter er en nødvendighet og en rettighet som gjelder ALLE – dette er et av Den europeiske språkdagens viktigste budskap.

De overordnede målsettingene er å øke bevisstheten om:

  • Europas rike språkmangfold, som må bevares og styrkes;
  • behovet for å øke variasjonen i språkene folk lærer seg, blant annet til å omfatte språk med færre brukere, med flerspråklighet som resultat;
  • den enkeltes behov for å utvikle en viss grad av kompetanse i to eller flere språk for å kunne delta som fullverdige samfunnsmedlemmer i Europa.
…Ministerkomiteen besluttet at en europeisk språkdag skal feires 26. september hvert år. Komiteen anbefalte at dagen organiseres på en desentralisert og fleksibel måte i samsvar med medlemslandenes ønsker og ressurser, noe som vil sette hvert enkelt land bedre i stand til å definere sine egne tilnærmingsmåter, og at Europarådet foreslår et felles tema hvert år. Ministerkomiteen inviterer Den europeiske union til å slutte seg til Europarådet med hensyn til dette initiativet. Håpet er at dagen vil bli feiret i samarbeid med alle aktuelle partnere.
Vedtak fattet av ministerkomiteen i Europarådet, Strasbourg (776. møte – 6. desember 2001)